new tai | old tai | 中文

ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦗᦰ ᦍᦰᦃᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ

作者: 时间:2020-10-28 11:08:48

1b-2.jpg

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦌᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦌᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦌᦲᧃᧈ ᦟᦲ ᦵᦵᦌᧂ ᦺᦓ ᦷᦌᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦗ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧇ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦁᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦌᦹᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦌᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦅᦱᧁᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦵᦋᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ、ᦀᦻᧉ ᦡᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ,ᦈᦹ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)