new tai | old tai | 中文

 ᦆᧇ ᦆᦻᧈ ᦅᧄ“ᦊᦱᧈ”

作者: 时间:2018-06-07 18:18:58

 ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦡᧆ ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦇᧃᧉ ᦙᦱ ᦡᦳᧄ,

 ᦊᦱᧈ ᦟᧅ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦚᦱᧅ;

 ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦟᧅ ᦃᦸᧂ ᦉᧂ,

 ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦋᧂ ᦕᦴᧉ ᦺᦢᧉ;

 ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦢᦱᧇ,

 ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦠᦱᧇ ᦵᦜᦲ ᦵᦵᦣᧂ;

 ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦟᧅ ᦑᦱᧃᧈ,

 ᦊᦱᧈ ᦙᧅ ᦅᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦕᦱᧉ;

 ᦊᦱᧈ ᦃᦱᧉ ᦈᧁᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ,

 ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦟᦴᧉ;

 ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧉ ᦜᦻ ᦷᦎ,

 ᦊᦱᧈ ᦷᦙ ᦙᧁ ᦂᧇ ᦵᦙ ᦵᦗᦲᧃᧈ;

 ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦷᦂᧃ ᦅᧄ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦅᧆ,

 ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦕᦲᧆ ᦺᦈ;

 ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦡᦲ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ,

 ᦊᦱᧈ ᦃᦸᧄᧉ ᦵᦢᧂᧈ ᦗᦻ ᦺᦡ;

 ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦟᦹᧃᧈ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ,

 ᦊᦱᧈ ᦔᧁᧈ ᦂᦳᧃᧉ ᦵᦉᦲ ᦍᦲᧃ;

 ᦊᦱᧈ ᦛᦲᧃᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦷᦈᧃ,

 ᦊᦱᧈ ᦷᦋ ᦷᦈᧃ ᦺᦔ ᦅᦱᧉ;

 ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ,

 ᦊᦱᧈ ᦉᦰ ᦞᦱᧂ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ;

 ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦞᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦈᧃ,

 ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦷᦟᧃ ᦖᦱ ᦞᦸᧉ;

 ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦑᦱᧁ ᦵᦵᦃᧃ ᦃᦱᧉ,

 ᦊᦱᧈ ᦕᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦍᧂ ᦎᦱ。

 (ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)