new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ

作者: 时间:2018-06-14 15:23:44

C0614003-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᦨᦱᧂ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ。(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦀᦸᧃᧈ)