new tai | old tai | 中文

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-05-31 09:59:03

4b -1.jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦰ ᦍᦱ ᦝᦸᧃᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦋᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦔᦱᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦔᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧒ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。ᦖᦴᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦝᦸᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦆᦱᧁᧈ《ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧉ》《ᦅᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦒᧉ ᦅᦴᧉ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ。ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦑᧂ ᦺᦋ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。

(ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦏᦸᧆᧈ)