new tai | old tai | 中文

ᦃᦲᧈ ᦵᦣᦲ ᦃᦱᧄᧉ ᦃᦸᧂ

作者: 时间:2019-06-21 08:32:51

  IMG20190502102351.jpg

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦡᦲ ᧟,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦵᦑᦲᧈ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᧒ ᦚᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦺᦔ  ᦙᦱ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦲᧈ ᦵᦣᦲ ᦃᦱᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦊᦴᧈ。

   ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᦲᧈ ᦵᦣᦲ ᦃᦱᧄᧉ ᦃᦸᧂ。(ᦃ ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)