new tai | old tai | 中文

ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦝᦸᧃᧉ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ、ᦋᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ 时间:2019-08-02 11:23:47

4b-1.jpg

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦝᦸᧃᧉ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦓᧃᧉ。ᦺᦋᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧓ ᦞᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧃᧉ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᧞ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ、ᦷᦣᧂ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧔᧖ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ。

(ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ、ᦋᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)