new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦉᦲᧈ ᦘᦻᧉ ᦌᦲᧁᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2019-08-30 09:56:09

 3b-1.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦉᦲᧈ ᦘᦻᧉ ᦌᦲᧁᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ “ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ”。 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦲ ᧙ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᧂ ᦟᦳᧄ ᦙᦲ ᧖ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ,  ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦉᦲᧈ ᦘᦻᧉ ᦌᦲᧁᧉ 、 ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、 ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ。 ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。 

(ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)

3-01副本.jpg