new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦎ ᦺᦑ

作者: 时间:2020-01-06 15:28:14

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ, ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦷᦎᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦘᦸᧄᧉ 。  ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦕᦴᧉ ᦠᦳᧄ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ、 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧄᧈ ᦷᦎ ᦗᦸᧂᦰ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ。 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ, ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ、 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、 ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ、  ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ  ᦙᦱ ᦵᦣᧆ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ, ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧃᧈ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ。 

  ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦢᧇᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᧖ ᦈᦳᧄᧉ 《ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦍ ᦷᦎ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ》。 ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦗᦲᧂ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ  ᦶᦎᧄᧉ ᦅᦹ: “ᦷᦎ ᦉᦾᧉ ᦖᦱᧅ ᦞᦱᧈ”、 “ᦷᦎ ᦚᧅ ᦃᦱᧄ”、 “ᦷᦎ ᦀᦳᧃᧉ ᦓᦸᧃ ᦵᦝᧀ”、 “ᦷᦎ ᦵᦡᧀ ᦎᦱᧅ ᦔᦲᧅᧈ” ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ。 ᦠᦱᧅ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦸᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦟᦃᦓ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。

  ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ, ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ, ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦑᦲ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ, ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ  ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦱ᧙ ᦗᦸᧅ。ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᧓᧖ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ “ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ 1920” ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ, ᦗᦸᧂᦰ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦓᧃᧉ ᧖᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ、 ᦅᧁᧉ ᦀᦏᦺᦓ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ、 ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ, ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦺᦖᧈ、 ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ  ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。 ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦺᦔ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦏᦹᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ , ᦀᧁ   ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᧕ ᦢᦲᧃᧉ ᦎᦸᧃᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦉ ᦙ ᦆᦳᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦚᦻᧈ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ, ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦠᦱᧅ ᦵᦑᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦎᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦔ ᦎᦴ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦔ。ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦸᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ“ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ、 ᦔᦳᧂᧈ ᦣᦱᧅ ᦎᦱᧅ ᦵᦚᦲ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、 ᦉᦳᧂᧈ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”。 ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦂᧁᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᧘᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻᦎᦸᧃᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦌᧄᧉ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ. ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ” , ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦕᦴᧉ ᦠᦳᧄ ᦙᧅ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒ , ᦙᦲ ᧓᧘ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧅ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦎ ᦺᦑ ᧖᧙ ᦢᦲᧃᧉ, ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ  ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ; ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧒ ᦓᧃᧉ ᧓ ᦅᦳᧃ; ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧓ ᦓᧃᧉ ᧕ ᦅᦳᧃ; ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦠᦱᧅ ᦢᧃ ᦟᦳᧃ ᦕᦴᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ,  ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、 ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦎ ᦺᦑ;  ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ “ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦩᦱᧄ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ” ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。

         ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ) 

3-传承民族文化副本.jpg