new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂ ᦰ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ

作者: 时间:2020-03-06 15:25:46

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦀᧁ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ  ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。

ᦔᦳᧂᧈ ᧑ ᦔᦲᧃ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ。

ᦔᦳᧂᧈ ᧒ ᦔᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ。

(ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ ᦏᦸᧆᧈ)