new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ

作者: 时间:2020-07-27 09:33:01

4b-1.jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ  ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ  ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ 

ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦓᦱ ᦞᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ  ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦴᧈ ᦟᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦸᧂᧈ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。

(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦋᦾᧉ ᦏᦸᧆᧈ)