new tai | old tai | 中文

ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦈᧁᧉ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦉ ᦈ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ

作者: 时间:2020-07-27 09:36:22

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦈᦸᧄ ᦶᦀᧃᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦡᧁ ᦓᦸᧂᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦟᦲ ᦟᦱ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ! ᦎᦱᦺᦕ ᦠᧃ ᦠᦱᧅ ᦙᧂ ᦋᦴᧈ ᦅᦸᧉ,ᦠᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᧟ ᦂᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᧁ ᦆᧁ,ᦘᦸᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦟᧁ ᦷᦎ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦱᧂ ᦶᦋᧃᧉ ᦵᦑᧆ。

   ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦵᦖᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ! ᦁᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧅ ᦺᦘᧈ,ᦠᦳᧄ ᦺᦚᧈ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦅᧁᧉ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦺᦃ ᦂᦸᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦅᦹ ᦞᦱᧈ,ᦌᦱᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦋᦲ ᦟᦲᧉ ᧞ ᦗᦱᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦈᦴᧈ ᦊᦲᧈ。ᦺᦃ ᦅᦲᧈ ᦵᦕᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦓᦱᧁ ᦂᦱᧃ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦈᧁᧉ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦉ ᦈ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ,ᦺᦓ ᦶᦕᧃᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦚᦳᧂ ᦺᦘᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ,ᦑᧄ ᦶᦌᧂ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧂᧈ,ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦱᧂᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦍᧂ ᦷᦣᧇ ᦠᧃ ᦇᧁ,ᦷᦋ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦅᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦗᦲᧃᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦑᧉ ᦏᦹ ᦖᧃᧉ ᧓ ᦎᦱᧈ ᦋᦲ ᦟᦲᧉ。᧑ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦔᦲᧃ ᦂᧃ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦹ ᦆᦼᧈ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦎᦼᧈ ᦂᧇ ᦡᦽᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ,ᦉᦳᧆ ᦑᦲᧈᦃᦲᧄ ᧞ ᦺᦖ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦅᧄ ᧟,ᦶᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦑᧉ ᦏᦹ ᦶᦠᧂᧈ ᦋᦲ ᦟᦲᧉ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦏᦲ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦇᦸᧄ ᦗᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ,ᦉ ᦗ ᦷᦆ ᦓᦱᧆ ᦂᦸᧂᧉ ᦟᧁ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦕᦱ ᦟᦱ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦓᦱ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦶᦅᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦕ ᦊᦱ ᦕᦻ ᦈᧁᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦆᧄ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ,ᦈᦸᧄ ᦍᦸᧆ ᦜᦱᧉ ᦵᦡᧁ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦊᦴᧈ ᦝᧂ ᦺᦗ。ᦋᦻ ᦡᦲᧈ ᦶᦔᧂ ᦺᦖ ᦎᦱᧃᧉ ᦑᦱᧄ ᦺᦗ ᦗᦱᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦈᦴᧈ ᦊᦲᧈ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ! ᦀᧁ ᦐᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᦱᧂ ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦡᧂᧈ ᦅᧄ ᦙᦲ。 ᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᦱ ᦔᦱᧅ ᦎᦱᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ ᦠᦹᧉ ᦶᦙᧃᧈ ᧒ ᦠᦴ,ᦉᦴ ᦢᦴ ᦋᦻ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦞᦱᧈ ᦶᦀᧁᧉ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦶᦠᧁᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦘᦲᧅ ᦈᦲᧈ ᦺᦝ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦶᦟᧁ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦟᦲ ᦺᦋ ᦎᧁᧉ ᦣᦱᧃ ᦷᦆ ᦌᦹᧉ ᦶᦟᧅ ,ᦈᧇ ᦶᦢᧇᧈ ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦀᧁ ᦡᦻ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦻ ᦊᦱᧈ ᦟᦸᧃ ᦓᧇ ᦌᦹᧉ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦊᦹᧄ ᦷᦆ ᦐᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦊᦱᧈ ᦷᦣᧂᧈ ᦵᦉ ᦠᦻ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦉᦳᧂᧈ ᦆᦹᧃ ᦍᧂ ᦈᧁᧉ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦊᦹᧄ ᦷᦆ ᦈᧁᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦉ ᦟᦴᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦻᧉ ᦎᦱᧄ ᦡᦽᧉ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦔᧂ,ᦶᦗᧅ ᦡᧄ ᦶᦡᧂ ᦊᦱᧈ ᦍᦸᧄ ᦉᧅ ᦵᦏᧉ。᧕ ᦓᦲᦰ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦶᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦑᧉ ᦊᦱᧈ ᦡᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦡ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦎᦲ ᦷᦠ ᦷᦎᧇᧈ ᦎᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦷᦀᧆ ᦺᦈ ᦺᦞᧉ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ。᧖ ᦓᦲᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ ᦷᦆ ᦶᦔᧂ ᦺᦘᧈ ᦔᦳᧅᧈ,ᦟᦳᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦆᦳᧄᧉ ᦺᦔ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱ ᦍᦱ,ᦗᦱ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦇᦸᧄ ᦗᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦉᧃ ᦵᦕᧅᧈ,ᦊᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᦽᧉ ᦁᧃ ᦣᦻᧉ ᦃᦸᧂ ᦺᦘᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦔᧂ。᧗ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧈ ᦶᦛᧂ ᦠᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦉᦱᧁ ᦣᦱᧂᧉ,ᦠᦴ ᦶᦑᧆ ᦎᦱᧂᧉ ᦵᦙ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦶᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦎᦱ ᦠᧃ ᦡᦻ ᦊᦱ ᦟᦸᧃ ᦵᦙᦲ ᦺᦂᧉ,ᦍᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦲᧆ ᦢᦱᧆ ᦙᦹ。᧘ ᦓᦲᦰ ᦏᦹ ᦉ ᦈ ᦡᦲ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦶᦂᧁᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦉᦲᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ ᧟ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᦸᧄᧉ ᦛᦻᧈ ᦷᦠ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦙᦱᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦊᦱᧈ ᦷᦎᧇᧈ ᦎᦲ ᦵᦓᦲ ᦈᧁᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦓᧇ ᦓᦸᧄᧉ ᦶᦣᧂ ᦷᦀᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦶᦃᧂ ᦵᦉ ᦶᦟᧁ。ᦋᦻ ᦙᦱ ᦶᦔᧂ ᦺᦖ ᦎᦱᧃᧉ ᦋᦲ ᦟᦲᧉ ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ,ᦺᦃ ᦏᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦝᧂ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦈᧁᧉ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦉ ᦈ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ,ᦺᦓ ᦶᦕᧃᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈᦷᦅᧉ ᦺᦘᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦟᧁ。

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ)