new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者: 时间:2020-07-27 09:42:51

4b-2.jpeg

ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉᧈ, ᧗ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦓᦳᧄ ᦀᧁ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦙᦲᧃᧈ ᦗᦲᧃᧈ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉᦢᦱᧃᧉ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᧟ ᦟᦱᧅ ᦊᦱᧂᧈ ᦵᦊᦲᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦝᧆ ᦓᧃᧉ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦏᦸᧆᧈ)