new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ

作者: 时间:2020-12-25 10:01:53

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦟᦳᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦺᦗᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ,ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦒᦸ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦺᦓ ᦂᦸᧅ ᦷᦠ ᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦷᦛᧂ ᦷᦛᧂ。ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦓᧂᧈ ᦎᧂᧈ ᦂᦳᧂ ᦊᦴᧈ ᦋᦱᧃ ᦅᦸᧃ ᦠᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦺᦡᧉ ᦷᦈᧇᧈ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ。ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦇᧁ ᦷᦎ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᧑ ᦟᦸᧆ ᦵᦵᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦙᧃ ᦙᦱ ᦅᧄ ᧑,“ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ!”ᦙᧃ ᦺᦆᧈ ᦷᦃ ᦉᦻᧉ ᦄᦻᧉ ᦅᧄ ᧑。ᦞᦱᧈ ᦡᦽᧉ“ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ”ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦋᦹᧈ ᦙᧃ ᦵᦂᦲᧃᧈ,“ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ”ᦋᦹᧈ ᦷᦎ ᦙᧃ ᦵᦵᦑᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦉᦴᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦉᦴᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦙᧅ ᦞᦱᧈ ᦊᦸᧅᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦃ,ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᧑,ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦋᦹᧈ“ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ”。ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦌᦴᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦃᧁ ᦔᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧃ ᦂᧃ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦆᧄ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧃ ᦠᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦷᦎ ᦆᧄ ᦣᦸᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦆᧃ ᦺᦔ,ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧃ ᦖᦴᧈ ᦺᦑ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᧁ ᦋᦹᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦡᦲᧃᧉ ᦊᦸᧅᧈ ᦷᦃ,ᦑᦹᧂ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦅᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧈ ᦙᧃ:“ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦆᧄ,ᦋᦹᧈ ᦙᦹᧂ ᦠᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦝᧂ ᦣᦻᧉ,ᦢᦸᧅᧈ ᦗᦸᧈ ᦉᦴ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦵᦠ ᦤᦸ。”

“ᦋᦹᧈ ᦂᧇ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦹ ᦵᦔᧃᧈ ᦣᦱ?”ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦆᧄ ᦑᦹᧅ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦑᦲᧈ。“ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦉᦴ ᦤᦸ。”“ᦵᦔᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦢᧁᧈ ᦌᦱ?”“ᦵᦔᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦤᦸ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᧅ ᦓᦲᦰ。”(10)

(ᦍᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦑᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦷᦂᧆ)