new tai | old tai | 中文

ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ

作者: 时间:2020-12-25 10:12:58

4b-05.jpg 

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦵᦵᦌᧂᧈ  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ  ᦑᧂ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦷᦠ  ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦱᦵᦣᧃ ᦅᧄ ᦃᧇ ᧞ ᦔᧁᧈ ᦔᦲᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂᧈ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧃ ᦔᧁᧈ ᦔᦲᧈ,  ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᧃ。

(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦏᦸᧆᧈ)