new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ

作者: 时间:2015-10-12 11:02:00

 

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦹᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦒᦲ ᧔ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦃᦱ ᦡᦲᧆᧈ、ᦍᦹ ᦓᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦉᦹᧇᧈ ᦉ ᦠᦻ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ,ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦹᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦒᦲ ᧔ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦑᦲᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦱ  ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。
 (ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ/ᦟᦲᧁ ᦌᦲᧃᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)