new tai | old tai | 中文

 ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦧᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ

作者:ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ 、ᦙᦱ ᦶᦌᧃᧈ 时间:2019-08-23 15:39:04

 ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦟ ᦂᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ 。ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦔ,ᦠᧃ ᦂᦸ ᦉ ᦜᦲ ᦷᦜᧂ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦷᦠ ᦢᦱᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦵᦣᦲᧃ ᦜᧂ  ᦆᧇ ᦜᧂ ᦉ ᦘᦸᦰᦒᦸ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ ,ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦳᧅ ᦛᦱᧃ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦺᦞᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ。ᦑᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦡᦲ ᦵᦄᦲᧉ ᦡᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ。

 ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦑ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃᦅᧄ ᦃᧇ ᦺᦑ、ᦔᧁᧈ ᦔᦲᧈ ᦉᦲ ᦌᦸ、ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ  ᦵᦋᦲᧂ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ 、ᦔᧁᧈ ᦔᦲᧈ ᦉᦲ ᦌᦸ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦉ ᧞ ᦕ ᦊᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦣᧁ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ  ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ,ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。

ᦆᦱᧁᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦢᦱᧃᧉ

 ᦙᦲ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ,ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ “ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ”ᦁᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ。

 ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦅᦸᧉ ᦉᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ,ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ :“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦵᦵᦈᧃ,ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦵᦉ᧟ ᦋᦹᧈ ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ,ᦟᦴᧅ ᦷᦎ ᦅᧁᧉ ᦋᦹᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦗᦸᧂᧈ ᦉᧂ”

 ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦵᦙᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦵᦐᦲ ᦵᦣᦲᧃ ,ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦑᦲᧈ ᦚᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦉᦱᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᧃᧉ ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ“ᦷᦣᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ”ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦐᦲ ᦟᦲᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦗᦸᧇ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦆᧇ ᦊᦻ ᦺᦞᧉ,ᦺᦢᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᦑᦱᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦱ ᦵᦵᦅᧄᦡᦲ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧃᧉ。ᦑᦲᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦗᦱᧃ ᦀᧃ ᧑,ᦣᦲᧄ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦲᧈ ᦑᧄ ᦺᦞᧉ ᦐᦽᧈ ᧑,ᦠᦱᧂᧉ ᦉᦸᧃ、ᦈᦸᧉ ᦎᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ。ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦞᦱᧈ,ᦞᧃ ᦘᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦈᧅ ᦎᧂᧉ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦴᧈ ᧑,ᦑᦱᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ  ᦺᦈ ᦠᦳᧄ ᧒、᧓ ᦅᦳᧃ ᦑᦹᧅ ᦅᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦊᦴᧈ。

 ᦟᦳᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ、ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦗᦸᧈ ᦆᧄ ᦎᦸᧃᧈ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦟᦱ ᦠᦸᧄ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦉᦴᧈ ᦂᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ。

 ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦟ ᦂᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦲ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦢᦱᧃᧉ ,。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦞᧉ-- ᦉᧅ ᦎ ᦞᧆ ᦱ᧓ ᦷᦎ ᦗᦻ ᦅᦾᧉ,ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦃᧁᧉ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦍᧃᧉ(ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒᧗᧘ ᦷᦎ) ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦆᦱᧄ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ、ᦋᦱ ᦞᦱᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦌᦲᧂᧉ ᦌᦴ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦓᦱᧉ ᦌᦴᧉ ᦉᦹᧈ ᦑᦲᧂᧈ(ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦁᦱᧃᧈ) ᦞᦱᧂᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦆᦱᧄ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦜᦻ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦣᧁ ᦓᦾᧉ,ᦞᦱᧂᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦕᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦟ ᦂᧁᧈ,ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦷᦜᧂ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᧞ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲᧆ ᦞᦲᧆ。ᦕᦴᧉ ᦉ ᦡᧇ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦵᦟᦲᧅ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦚᧆᧈ ᦚᧂ,ᦈᦹ ᦟᦳᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᧗ ᦵᦣᦲᧃ ᦚᧁᧉ ᦷᦔ ᦔᦱᧈ ᦙᦸᧃ ᦡᦸᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ。ᦺᦘᧈ ᦁᧃ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦉᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ,ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦒᦲᧉ ᦋᦸᧈ ᦔᧅ ᦺᦉᧈ ᧓ ᦷᦤᧂ,ᦀᧁ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦒᦲᧉ ᦔᦲᧁ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧃᧈ ᦙᦱ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦠᦹ ᦅᦳᧃ ᦚᧁᧉ ᦷᦔ ᦔᦱᧈ ᦙᦸᧃ ᦡᦸᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦋᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ。ᦅᦳᧃ ᧗ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦚᧁᧉ ᦷᦔ ᦔᦱᧈ ᦙᦸᧃ ᦡᦸᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦎᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦑᦹ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ, ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦙᦲ ᦱ᧔ ᦷᦋᧈ ᦅᦳᧃ ᧟。

 ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦟ ᦂᧁᧈ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᧒᧙ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧗᧖ ᦅᦳᧃ,ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦌᧄᧉ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦋᧁᧈ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ、ᦝᧃ ᦂᦽᧉ、ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦟᦳᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ,ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦷᦋᧈ ᦷᦎᧅ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ。ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧃ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦵᦵᦑᧉ,ᦍᧂ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ。

 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦷᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᧞ ᦎᧂᧉ ᦃᧃ ᦺᦛᧉ ᦷᦓᧇ ᦗᦸᧈ ᦆᦴ,ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ 。ᦗᦸᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦀᦸᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ “ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ” ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦕᦴᧉ  ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦝᦴ、ᦗᦸᧈ ᦃᦳᧂ ᦵᦵᦀᧃᧈ、ᦗᦸᧈ ᦓᦱᧂ ᦔᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᦵᦵᦙᧈ ᦉᦲᧈ ᦡᦱᧃᧉ、ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦱᧇ、ᦵᦋᦲᧂ ᦆᦸᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦠᦳᧄ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦓᧃᧉ ᧖᧘ ᦅᦳᧃ。

 ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ  ᦧᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ

 ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦎᦸᧈ ᦎᧄ ᦂᧃ,ᦙᦲ ᦷᦛᧂᧈ ᧑,ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉᦙᦲ ᦅᦳᧃᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦠᦳᧄ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦑ、ᦢᧁᧈ ᦠᦳᧄ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦺᦑ,ᦟᧄᧉ ᦡᧇ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦺᦔ。ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧞ ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦎᦱ  ᦠᧃ ᧟ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦋᦱᧆ ᦂᦲᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦆᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ  ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ,ᦗᦸᧅ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦠᦹᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦧᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

 ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧟ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ。ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ,ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦺᦑ,ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ,ᦈᦹ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍᦱ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦖᦴᧈ ᧑。ᦅᧃ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦺᦉᧈ ᦆᦱ ᦃᦱᧁ、ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦢᧅᧈ ᦵᦟᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ、ᦖᦴᧈ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍᦱ ᦺᦔ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ。ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦚᦱᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ,ᦵᦵᦢᦰ ᦺᦃ ᦇᦹᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦺᦆᧈ ᦀᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦜᦻ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦵᦗᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ。”ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦁᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦂᦸᦰ ᦣᧂ ᦺᦞᧉᦓᧃᧉ,ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦂᧄ ᦃᧇ ᦺᦑᦜᦻ ᦷᦢᧆ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍᦱ,ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ、ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ、ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

 ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧔᧖ ᦔᦲ ,ᦷᦋᧈ ᦔᦴᧈ ᦖᦸᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ,ᦔᦴᧈ ᦖᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᦲᧂ ᦠᦱᧃ ,ᦀᦲᦰ ᦔᦴᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦓᦾᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ  ᦐᧂᧉ ᦀᦲᦰ ᦔᦴᧈ。ᦀᦲᦰ ᦔᦴᧈ ᦌᧄᧉ ᦷᦋᧈ  ᦺᦔ ᧟,ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦆᦹᧃ ᦵᦣᧃ  ᦐᧂᧉ ᦟᦴᧅ ᦉᦲᧅ ᦀᦲᦰ ᦔᦴᧈ 。ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᦱ᧒ ᦔᦲ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧆ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦺᦑ、ᦓᧄᧉ ᦒᧄ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧆ ᦺᦡᧉ ᧖ ᦞᧆ ᦉᦱ ᧟ ᦉᦲᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ, ᦠᦱ ᦗᦸᧈ ᦆᦴ ᦗᦸᧈ ᦀᦸᧃᧈ ᦀᦲᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦾ ᦵᦐᦲ 、ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦗᦸᧈ ᦌᦸᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦃ ᦐᦱᧃ ᦉᧁ、ᦀᦻᧉ ᦂᦸᧂ ᦍᦴᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦆᦴ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦜᦻ ᦆᦴ。。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ,ᦺᦘ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦀᧁ ᦵᦐᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ。ᦖᦴᧈ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍᦱ ᦵᦂᧁ ᦵᦵᦓᧃ ᦣᦻᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦲᧂ ᦠᧃᧉ,ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦊᦱᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦅᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ,ᦗᦸᧈ ᦠᦸᧄ ᦍᧂ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧒ ᦙᦴ ᦔᦻ ᦙᦱ ᦒᦼᧈ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ,ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦑ ᦺᦉᧈ ᦜᧂ ᧑,ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦠᦳᧄ  ᦎᦳ ᦜᦲ ᦍᦱ ᦓᦳᧃ ᦏ ᦜᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ。

 ᦔᦲᧃ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᧘᧔ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ 。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᧗ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧖᧖ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦝᦱᧉ、ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦝᦸᧃᧉ、ᦓᦳᧃ ᦏ ᦜᦲ、ᦵᦋᦲᧂ ᦟᦻ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ、ᦝᦸᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ。

 ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ。ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ、ᦚᦻᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ”。ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ  ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ,ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᦏᦻᧈ ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦓᦲᧃᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

 (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ 、ᦙᦱ ᦶᦌᧃᧈ)