new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ

作者: 时间:2019-08-26 08:34:16

     ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦷᦓᧃ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ、ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦓᧄᧉ ᦠᦱᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦎᦱᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᧕᧔ ᦜᧅ ᦔᦻ,ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧒᧓ ᦙᦲ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦱ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。(ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ)