new tai | old tai | 中文

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦎᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ

作者: 时间:2019-08-26 08:35:09

   ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦺᦗ。

ᦵᦗᦲᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦩᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂᧈ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ” ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦈᦱ ᦟᧁᧈᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ、ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦩᧈ ᦙᦱ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ,ᦙᦲ ᦆᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ 、ᦆᦸᧂᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦆᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ、ᦆᦸᧂᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦒᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

   ᦗᦰ ᦍᦰ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ、ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ、ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦎᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦙᦱ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦢ ᦟᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦝᧆ ᦝᦸᧅ、ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ、ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦕ ᦂᦱᧃ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧖᧖ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦰ ᦉ ᦖᦲ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ,ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦆᦱ ᦟᦳᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ、ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦺᦋᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ、ᦠᧆ ᦠᦱᧃ、ᦙᦲ ᦕ ᦊᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ。(ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦟᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦨᦱᧂᧈ)