new tai | old tai | 中文

ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦵᦟᦲᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ

作者: 时间:2019-09-26 17:15:22

2b-5 (1).jpg

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦍ ᦵᦟᦲᧆ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ“ᦵᦟᦲᧆ ᦊᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦒᦲ ᧑、ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ”,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦵᦟᦲᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ。(ᦟᦲ ᦉᦲᧁᧈ ᦝᦱᧂᧈ)