new tai | old tai | 中文

ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ 时间:2020-02-05 16:53:01

  2b-3 (2).jpg

↑  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦟᧂᧉ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ、ᦊᦱ ᦛᧆ ᦊᦱ ᦺᦀ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦃᦻ ᦷᦎᧅ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ  ᦷᦆ ᦃᦻ ᦅᦸᧉ ᦗᦸ ᦺᦞᧉ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧂ ᦓᦱᧃᧉ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ,ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ  ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦉ ᦗ ᦁᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦟᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦞᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ。

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ)