new tai | old tai | 中文

ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦎ ᦺᦕ ᦆᦲᧂ ᦙᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂᦋᦰ ᦺᦖᧈᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦍᦳᧂᧉ、ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ 时间:2020-02-05 16:54:55

  ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ,ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦍᦱᧅ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ。ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ、ᦷᦈᧆ ᦖᦻ、ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ、ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦅᦻᧈ ᦎᦱᧁᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦵᦋᧂ ᦶᦟᧂᦰ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅ、ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦞᦴᧉ ᦶᦓᧉ、ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ  ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ、ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ、ᦏᦹ ᦐᧅ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ。

  ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦅᦻᧈ ᦎᦱᧁᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦞᦴᧉ ᦶᦓᧉ ᧞ ᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦞᦴᧉᦶᦓᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ,ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦎᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ、ᦎᦲᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦧᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦈᦹ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦩᦱᧈ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦅᦻᧈ ᦎᦱᧁᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ   ᦂᦱᧃ  ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ。ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦀᧁ ᦟᦱᧈ ᦔᦱᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ;ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ、ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦍᦳᧂᧉ、ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)