new tai | old tai | 中文

ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦖᦴᧈᦋᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦏᦻ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦱᦱ ᦑᦳᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ

作者:ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ 时间:2020-02-06 16:07:43

2b-4.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦌᦸᧃᧈ ᦍᦲᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦀᦻᧈ ᦑᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ,ᦀᧁ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦱᦱ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦱ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦻ ᦅᧄᧉ  ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃ(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ)。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦱᦱ ᦑᦳᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦞᧃᦒᦲ ᧒ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦞᧂ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦙᦲ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᧖ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦓ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦅᦻᧈ ᦎᦱᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦱᦱ ᦑᦲᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᧞ ᦝᦴᧉ ᦜᦲᧈ ᦶᦊᧃᧈ。

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ、ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ 、ᦌᦱᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦅᧄ ᦋᦾᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ。

  (ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ)