new tai | old tai | 中文

ᦖᦸ ᦊᦱ ᦖᦴᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦍᦳᧂᧉ 时间:2020-02-20 17:02:37

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦖᦴᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦉ ᧟ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᦲᧂ 、ᦖᦸ ᦊᦱ ᦖᦴᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦉ ᧟,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ-ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᦈᦹ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ,ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱᦱ ᦎᦱ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦙᦲ ᧒᧖ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦙᦱ,ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᧃᧉ ᦱ᧔ ᦞᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦉ ᧟, ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦆᦲᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ。ᦟᦴ ᦒᦲ ᧒ ᦔᦲᧃ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧖ ᦅᦳᧃ ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦠᧃᧉ ᦺᦔ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。                 (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦍᦳᧂᧉ)