new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟᦅᦱ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦍᦳᧂᧉ 时间:2020-02-20 17:04:04

2b-4 (1).jpg

  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ,ᦙᦲ ᦀᦸᧃᧈ ᦍᦲᧂ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦍᦲᧉ ᦆᦱᧃᧉ,ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦀᦱ ᦍᦳ ᧙ ᦔᦲ,ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᧓ ᦶᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦵᦵᦣᧇ ᦶᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ ᦙᦱ,ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦠᦸᧄ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦶᦞᧃᧈ ᦎᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦱ᧐ ᦈᦳᧄᧉ,ᦶᦅᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦃᧆᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。                           (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦍᦳᧂᧉ)