new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦌᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ 时间:2020-02-20 17:04:34

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦋᧂ ᦟᦱᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᧃ ᦈᦸᧉ,ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦑᦹᧅ ᦚᦱᧉ ᦠᦸᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᧞ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦋᦲᧃᧉ ᧓ ᦵᦋᦲᧉ、ᦕᧅ ᧓ ᦵᦋᦲᧉ ᧞ ᦶᦆ ᦵᦋᦲᧉ ᧑,ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦡᦾᧉ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ。

ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦳᧂ ᦉᦹᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦵᦉ ᧟,ᦍᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ、ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦕᦴᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦑᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦷᦆ ᦌᦳᧂᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦉᦲᧈ,ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦙᦲ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ“ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ”“ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ”ᦓᧃᧉ,ᦺᦓ ᦺᦈ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ  ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ  ᦵᦋᧂ ᦟᦱᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦈᦹ ᦙᦲ ᦃᧁᧉ ᦂᦲᧃ ᧓ ᦍᦱᧄ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ,ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦉᦰ ᦞᦱᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦶᦀᧇ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧇ ᦅᦴᧈ ᦅᦸᧉ,ᦺᦔ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦋᧂ ᦟᦱᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ。ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦠ ᦗᦹᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦷᦂ ᦟᦱᧄ ᦈᧇᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦺᦔ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ、ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦙᦱ。ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦛᧂ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᧞ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦃᧁ ᦑᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。”ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᦖᦴᧈ ᧑ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦸᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ 。ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦞᧃ ᦺᦡ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧒ ᦖᦴᧈ,ᦖᦴᧈ ᧑ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦇᦻ,ᦖᦴᧈ ᧑ ᦉᦳᧂᧈ  ᦃᧁᧉ ᦶᦟᧂ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧖᧘ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。 

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ)