new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀ 时间:2020-03-05 17:54:25

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂᦋᦰ ᦺᦖᧈ  ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦈᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦈᧆ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ ᦍᦰ ᦍᦰ。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦝᧉ ᦌᦸᧂᧈ、ᦶᦍᧃᧉ ᦷᦆᧉ、ᦶᦌᧂᧉ ᦷᦆᧉ、ᦵᦋᧂ ᦓᦾᧉ、ᦶᦉᧂᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᧞ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦑᦲᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ、ᦆᦸᧂᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ、ᦆᦸᧂᧉ ᦶᦙ ᦷᦟᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦶᦟᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᧒ ᦗᦸᧅ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ。ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᦻᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ。ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦱᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦓᦲᦰᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂᦎᦲ ᦉᦻ ᦺᦔ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ᧞ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。(ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ)