new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ:ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧙᧙ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ

作者: 时间:2020-07-13 15:18:28

2b-1.jpg

   ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᧗᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ, ᦊᦴᧈ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧙᧙ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

   ᦷᦠ ᦒᦲ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧇ ᦵᦘᧂ ᦃᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦙᦹ ᦃᦸᧃ ᦧᦱ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦎᦸᧈ ᦒᦲᧉ ᦶᦡᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᧁ ᦠᦹᧉ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦹᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧃ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦈᧆ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ)