new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦆᧄᧈᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者: ᦵᦃᦲᧁᧈ ᦒᦲᧃᧉ 时间:2020-07-31 10:28:46

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦎᦱ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ  ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ、ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ、 ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ 。

  ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦉᦗ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᦙᦱᧂᧉ ᦶᦝᧆ ᦕᦱᧄ ᦙᦳᧂ ᦵᦢᦲᧂᧉ ᦌᦻ ᦅᦱᧂᧈ ᦞᦱ ᦣᦲᧄ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦔ ᦎᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦜᧂ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᧞ ᦶᦔᧃᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ 。ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦕᦱᧄ ᦙᦳᧂ ᦵᦢᦲᧂᧉ ᦌᦻ ᦅᦱᧂᧈ ᦞᦱ  ᦱ᧕᧖ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ, ᦙᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦔᧃᧉ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、ᦶᦔᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦶᦕᧈ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦱ᧗᧘ ᦶᦔᧃᧉ, ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧒.᧗ ᦑᦳᧃᧈ。 

 (ᦵᦃᦲᧁᧈ ᦒᦲᧃᧉ)