new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者: 时间:2020-08-27 15:34:25

0819-02SZZH-008-116545-原文件.jpg

 ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、ᦅᦳᧃ ᦌᧁ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ、ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ。ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧒ ᦖᦴᧈ ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦵᦵᦝᧆ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。 (ᦑᦲᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦍᦲᧂᧈ)