new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者: 时间:2020-12-03 15:29:45

1b-1.jpg

 ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᦻᧈ ᦎᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦜᦱᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ。

  ᦖᦴᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦀᧁ ᦅᧄ  ᦔᦱᧅ ᦁᧃ ᦝᧂ ᦇᦻᧈ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ、ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ、ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦋᦳᧄ  ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ 、ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂᦉᦹ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ 。ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ 300 ᦕᦹᧃ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦠᧃᧉ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ 50 ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᦊᦼᧈ ᦵᦋᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)