new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”

作者: 时间:2020-12-03 15:30:24

1b-2.jpg

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦈᦸᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)