new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ

作者:ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ 时间:2020-12-08 09:09:05

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦝᦸᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ”ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧔,ᦶᦉᧃᧈ(ᦉᦹᧈ、ᦌᦲᧈ)ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦲ ᦱ᧕ ᦑᦲᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦓᦲᦰ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᧓ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦈᦸᧉ ᦕᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦝᦸᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ” ᦌᧄᧉ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ。

  ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦵᦣᧆ ᦇᦻᧈ、ᦶᦜᧃᧈ ᦇᦻᧈ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ  ᦙᦱ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ。ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦱᦱ.᧒᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ;ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ(ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ)ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦌᧄᧉ,ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦱ᧙᧓ ᦑᦲᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᧘᧗.᧗%;ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦷᦃᧂᧈ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ、ᦷᦃᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧂᧈ、ᦠᦱᧂᧉ ᦝᦸᧃᧉ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓-᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ”;ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦉᦲᧈ ᦘᦻᧉ ᦌᦲᧁᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ”。             (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)