new tai | old tai | 中文

ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧔ᦱ ᦔᦲ ᦵᦉ ᧟ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ

作者: 时间:2020-12-10 16:11:48


 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦡ ᧔ᦱ ᦔᦲ ᦵᦉ ᧟ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦈᦹ ᦏᦸᧆᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒ᦞ ᦆᧄᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦺᦡᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦱ᧘ ᦷᦎ。

  ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦑᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉ ᦱ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆᦂᦱᧃ《ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ  ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦆᧄ  ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ 》ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦺᦔ ᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦆᦻᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦺᦖᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。   ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ 《ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ》1206 ᦕᦹᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。(ᦌᦳᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ、ᦆᦴᧉ ᦷᦅᧉ ᦆᦱᧁᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)