new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ

作者:ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦝᦱᧉ 时间:2020-12-24 17:05:04

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ 10kV ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦺᦓ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦠᦹᧉ ᦗᦱ ᦷᦑ、ᦌᦹᧈ ᦒᦴ ᦢᦱᧃᧈ ᦺᦖᧈ、ᦷᦟᧉ ᦵᦒᦲᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ、ᦷᦟᧉ ᦵᦒᦲᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ、ᦍᦱᧉ ᦓᦸᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧗ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᧁ ᦶᦎᧃᧈ ᧓ ᦞᧃ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦌᧁ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧔ ᦕᦴᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦐ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᧔ ᦖᦴᧈ,ᦊᦴᧈ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ 10kV ᦗᦸᧂᦰ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ。ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦚᦱᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦙᧁᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦳᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦌᧁ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦌᧁ ᧓ ᦞᧃ ᦑᦸᦰ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦋᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦚᦱᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ,ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᦱᧁᧉ ᦃᧁᧉ、ᦎᧂᧉ ᦓᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ,ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦑᧉ ᧞。”

(ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦝᦱᧉ)