new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦋᦱᧆ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ 时间:2020-12-24 17:07:32

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᧞ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ。ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ“ᦗᦰ ᦍᦰ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ”。ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦑᧂ:ᦑᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦢᦱᧃᧉ、ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦀᦾᧉ ᦜᦸᧈ ᦀᦾᧉ ᦗᧃ、ᦔᧃᧈ ᦚᦻᧉ ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ、ᦔᧃᧉ ᦖᦸᧉ ᦂᦳᧄ ᦛᦱᧃᧈ、ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧂ ᦝᦸᧃᧉ ᦂᦸᧂ、ᦶᦔᧂ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦂᦲᧇᧈ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦶᦔᧂ ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦤᧂ ᦟᦻ、ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦙᧅ ᦠᦳᧄ ᦉᦳᧄ ᦗᦹᧂ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ,ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦇᦱᧄ ᦶᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ,ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦶᦔᧂ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦉᦱ、ᦵᦠᦲᧈ ᦜᧁᧉ、ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ、ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ,ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦴᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ:ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦑ、ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ。

  ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ,ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ。  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ)