new tai | old tai | 中文

ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2017-09-29 15:29:00

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ 、ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。
  ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ,ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ 、ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦜᦻ ᦉᦲᧃᧉ ᦜᦻ ᦉᦻ ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ,ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᧞ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ 。ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ ᦉᧅ ᦜᧂ ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ 、ᦉᦵᦖᦲ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ 、ᦌᦳᧃᧈ ᧒ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦔᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ,ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ,ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ 、 ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ。
(ᦝᦳᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦞᧀ)