new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ

作者: 时间:2017-09-29 15:23:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ 、ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦛᦼᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ 、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ 。
   ᦂᦱᧃᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ “ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ  ᧞ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦵᦜᧅᧈ ᦉ ᦂᦱᧃ” ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦎᧅ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦋᦾᧈ ᦅᦳᧃ ᦎᦻ ᦟᦹᧄ ᦗᦸᧅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ、ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ 、ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦑᧂ ᦜᦻ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦃᧉ ᦐᦱᧁ 。
   ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧒ ᦣᦾ ᧔ᦱ ᦅᦳᧃ 、ᦵᦌᧉ ᦒᦱᧂᧉ ᦣᦾᧉ ᧒᧓ ᦅᦳᧃ ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦣᦾᧉ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦊᦱ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦶᦍᧃᧉ ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦊᦱ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ 。
(ᦑᧁᧈ ᦜᦲᧈ ᦶᦌᧃᧈ )