new tai | old tai | 中文

ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ

作者: 时间:2017-11-10 11:17:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴ ᦉᦖᧅᦺᦈ  ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ 。   ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ 、ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧂᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦝᧂ, ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ、 ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ 。  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。
 ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ 。(ᦍᦱᧂᧉ ᦜᦲᧈ ᦋᦸᧃᧈ 、ᦒᦱᧃᧉ ᦈᦲᧃᧈ )