new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ

作者: 时间:2017-11-29 16:45:00

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦓᦾᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ。ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。
    ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。(ᦛᦱᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦟᦱᧃᧉ)