new tai | old tai | 中文

ᦣᦴ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦉᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᧟

作者: 时间:2017-12-22 08:07:00

  ᦣᦴ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦛᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᧒ ᦃᧁᧈ ᦁᧃ  ᦊᦴᧈ ᦵᦞᧂ ᦶᦈᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦓ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦱ᧕ ᦋᦲᧁᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᧟ 。ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦣᦴ  ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦃᦳᧆ
ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦀᦸᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑。
(ᦟᦲᧁᧉ ᦀᦻᧈ ᦟᦳᧃᧉ )