new tai | old tai | 中文

  ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ

作者:ᦶᦌᧁᧈ ᦷᦟᧂᧉ 时间:2019-05-17 15:28:41

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦖᦴᧈ ᦎᧂᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦃᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦓᧃᧉ,ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦐᦲ ᦞᦱᧂ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦓᧃᧉ。ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ》᧔᧕ ᦕᦹᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。       (ᦶᦌᧁᧈ ᦷᦟᧂᧉ)