new tai | old tai | 中文

  ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁ ᦷᦉᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ

作者:ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦷᦗᧉ、ᦘᦳᧂᧉ ᦞᦼ 时间:2019-05-17 15:29:42

2b-1.jpg

   ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦷᦉᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦺᦖᧈ 。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ,ᦖᦴᧈ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ,ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦉᧃ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦺᦖᧈ  ᦓᧃᧉ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦖᧈ ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦺᦔ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦈᦹ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦺᦖᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ 。

 (ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦷᦗᧉ、ᦘᦳᧂᧉ ᦞᦼ)