new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2019-10-21 08:19:10

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦵᦓᧉ ᦋᦹᧉ ᦝᦱᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘᧈ  ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄᦂᦱᧉ ᦋᧄ。ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦌᦳᧃᧈ、ᦈᧁᧉ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧘᧕ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ  ᦈᧁᧉ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ  ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ  ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦷᦔᦨᦱᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦙᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᦳᧄ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦀᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ; ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ  ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧆᧈᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。(ᦵᦋᧉ ᦵᦵᦘᧁᧈ、ᦟᦲ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ)