new tai | old tai | 中文

ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ

作者: 时间:2019-10-21 08:20:41

   ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ,ᦕᦴᧉ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦍᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ 。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦠᦱᧂ ᦓᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᧞ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦙᦲᧈᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦈᦸᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ  ᦓᧃᧉ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦵᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ  ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。(ᦩᦱᧂᧉ  ᦌᦳᧂ ᦵᦛᧀᧈ)