new tai | old tai | 中文

ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈᦍᧇ ᦖᧃᧉᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ

作者:ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦆᧄ 时间:2020-02-27 17:21:04

 2b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦓᧃᧉ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ  ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᧞ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

  ᦎᧂᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ  ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦓᧃᧉ ᦱ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦟᦳᧅ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ、ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦓᦸᧅ ᦵᦌᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦟᦳᧅ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧖᧔ ᦅᦳᧃ,ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦱ᧔ ᦞᧃ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦅᦳᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ。

  ᦑᦲᧈ ᦺᦡ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ,ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦉᦴᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦖᧀᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ。ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦖᧀᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦔ ᦎᦲᦰ ᦉᧄ ᦙ ᦒᦲ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦟᦱᧉ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦍᦸᧆ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ、ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦹᧃᧈ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦲᧄ ᦺᦞᧉ,ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦢᧁᧈ ᦀᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦟᦱᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦂᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。”

  ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦙᦱ,ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ、ᦶᦌᧂᧈ ᦟᦱᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦅᧂᧈ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦙᦸᧃᧈ ᦟᦱᧉ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦢ ᦟᦱᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᧓ ᦞᧃ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦞᧃ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᦁᧃ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦏᦹᧂ ᦱ᧕ ᦅᦳᧃ,ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦟᦱᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ、ᦷᦓᧆ ᦟᦱᧉ、ᦷᦃᧉ ᦟᦱᧉ、ᦎᦱᧅ ᦟᦱᧉ、ᦵᦟᦲᧅ ᦟᦱᧉ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ,ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ 。ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦅᦳᧃ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᧓ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ,ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ,ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ,ᦅᦱᧈ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᦵᦃᧈ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦡᦲ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦡᦲ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ;ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᧞ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ;ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ  ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᦷᦠ ᦔᦲ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦺᦈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。

  (ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦆᧄ)