new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ

作者:ᦵᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦔᧀᧈ 时间:2020-02-27 17:22:24

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂᦋᦰ ᦺᦖᧈ  ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈᦠᦶᧉ ᦡᦲ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂᦋᦰ ᦟᦖᧈ 。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ、ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ 213 ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦓᦳᧃ、ᦎᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ(ᦢᦱᧃᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ) ᦠᧃᧉ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦃᦲᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᧔᧒ ᦢᦱᧃᧉ ᧔ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦅᧃ,ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ。ᦀᧁ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ、ᦅᧄ ᦺᦑ、ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦅᧄ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、ᦢᧁᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦅᧄ ᦙ ᦓ、ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦅᧄ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ、ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、ᦃᧅ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ、ᦟᦸᧂᧉ ᦟᦳᧄ ᦡᦲ、ᦢᧁᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ、ᦢᧁᧈ ᦺᦔ ᦶᦀᧁᧈ ᦗᦲᧈ ᦺᦋ ᦓᦸᧂᧉ。ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。(ᦵᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦔᧀᧈ)