new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ

作者:ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2020-02-27 17:25:05

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ,ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ。ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ 、ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌ ᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ“ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦉᧅ ᦵᦣᦲᧃ、ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧆ ᦞᦲᧃᧉ  ᦉᧅ ᦅᦳᧃ”,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧔᧓ ᦑᦲᧈ,ᦶᦔᧂ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦱ᧐ ᦋᦳᧄ、ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᧒ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧖ ᦅᦳᧃ,ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦾᧉ ᦱ᧙ ᦀᧃ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂᦋᦰ ᦺᦖᧈ  ᧓ ᦗᧃ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。               (ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ)