new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ

作者: 时间:2020-07-24 15:32:18

3-00-1.jpg

  ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦋᦲᧃᧉ ᦂᦲᧈ ᦔᦸᧆ ?

ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦡᦽᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦵᦓᦲᧉ, ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦣᧁ ᧞  ᦎᧇ ᦺᦎ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦷᦆᧂᧈ ᦺᦓ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦐᦹᧂ ᦺᦡᧉ。 ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦋᦲᧃᧉ ᧖᧐᧐ ᦔᦸᧆ ᦔᦻ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦣᧁ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦙᦲ ᦱ᧗ ᦔᦸᧆ。 ᦣᧁ ᦵᦣᧆ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦋᧅ ᦶᦋᧃᧉ ᦺᦠᧉ ᦷᦃ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦐᦹᧂ ᦋᦲᧃᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᧕᧐ ᦔᦸᧆ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦺᦜ ?

  ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦶᦂᧁᧉ ᦎᦱ ᦙᦲ ᦢᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦷᦃ、ᦖᦸᧂ ᦺᦈ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧆ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦣᦱᧃᧈ ᦺᦈ ᦉᦳᧆ ᦒᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦢᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦅᦸᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦙᦱ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦣᧂ ᦜᦻ ᧞ ᦊᦴᧈ ᦎᦲᧄ ᦺᦓ ᦂᦸᧅ ᦖᦱᧅ ᦎᦱ,ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧞。

  ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ?

 ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ, ᦠᦹᧉ ᦶᦂᧁᧉ ᦎᦱ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦋᦳᧄᧉ ᧞ ᦕᧆ ᦐᦹᧂ ᦺᦞ, ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦰ ᦟᦱᧂᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦺᦓ ᦐᦽᧉ ᦶᦂᧁᧉ ᦎᦱ, ᦠᦹᧉ ᦖᦱᧅ ᦎᦱ ᦶᦩᧃᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ、 ᦶᦈᧂᧉ ᦶᦟᧂᦰ ᦡᦲ。

     [002] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)