new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ

作者:ᦍᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2020-07-31 10:23:54

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦞᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ  ᦋᦴ ᦒᦲ ᧑ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ。

  ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ、ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦟᧀᧉ ᦑᦱᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦚᦻᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ、ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦵᦘ ᦺᦘ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦉᦻ ᦝᦱᧉ ᦶᦙᦰ ᦶᦟᧇ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ。         (ᦍᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ)