new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ

作者:ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦵᦵᦉᧂ 时间:2020-08-19 15:39:54

2b-4 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦁᦱ ᦍᦳ ᧕᧕ ᦔᦲ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ、ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦁᦱ ᦍᦳ ᧖᧐ ᦔᦲ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ, ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦔᦲ ᦺᦡ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᧕ ᦞᧃ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᧟ ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。

  ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦡᦲ, ᦉᦳᧂᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑,ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ。ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦚᧆᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦺᦆᧈ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦈᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。   (ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦵᦵᦉᧂ)